Rijbewijskeuringen

4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van uw rijbewijs is het aan te raden om te starten met de keuringsprocedure. Maak ruim van te voren bij ons een afspraak. U kunt al maximaal een jaar voor het verlopen van uw rijbewijs een medische keuring laten uitvoeren. De bedrijfsartsen van Sapna Medisch advies kunnen in de regio Rotterdam / Berkel en Rodenrijs rijbewijskeuringen verrichten. Desgewenst op uw locatie thuis of op kantoor.

U dient bij de gemeente zelf een eigen verklaring aan te schaffen. De Eigen Verklaring dient u van te voren in te vullen (voorzijde). Het medisch verslag (achterzijde) wordt door de keuringsarts ingevuld.

De rijbewijskeuring

U dient tijdens de keuring de volgempxyWJunde zaken bij zich te hebben:

  • Ingevulde eigen verklaring
  • Een potje urine
  • Een lijstje met medicatie (indien van toepassing)
  • Eventueel bril/contactlenzen
    Let op: Draagt u contactlenzen, dan dient u de sterkte van de lenzen aan de arts mee te delen.

Het onderzoek

Tijdens de keuring wordt gekeken of iemand in staat is om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. Het vragenformulier wordt doorgesproken en tevens wordt er door de arts beoordeeld hoe uw algemene lichamelijke en geestelijke conditie is. Bij een kort lichamelijk onderzoek wordt gekeken naar de bloeddruk, hart en longen, functioneren ledematen en wervelkolom, gezichtsveld en gezichtsscherpte en urine-onderzoek op suikerziekte.

Tarief Rijbewijskeuring

Sapna Medische advies rekent per keuring het vaste tarief van € 50.00 incl. btw.

Spoed

Het CBR kan uw aanvraag alleen met spoed behandelen wanneer u het A/B/C/D/E rijbewijs beroepshalve nodig heeft. Stuur dan een verklaring van uw werkgever mee waarin staat dat u het rijbewijs bij het uitoefenen van uw werk gebruikt. Bent u zelfstandig ondernemer stuur dan een uittreksel van de KvK mee.